Kinderdagverblijven.org

Is een kinderdagverblijf goed voor je kind?

Voor veel ouders geldt dat ze het ouderschap moeten combineren met hun werk. Dat kan in de praktijk wel eens zorgen voor bepaalde, praktische problemen. Mede omwille van deze reden kan er dan ook worden vastgesteld dat menig aantal ouders bewust de keuze maken om hun kind(eren) naar een kinderdagverblijf te brengen. Ondanks deze keuze stellen veel ouders zich toch nog steeds de vraag of een kinderdagverblijf nu wel of niet goed is voor hun kind. Wij beantwoorden deze veelgestelde vraag graag in dit blogartikel.

Waarom is een kinderdagverblijf goed voor je kind?

De begeleiding die kinderen krijgen wanneer ze naar een kinderdagverblijf gaan staat er om bekend erg goed te zijn. De medewerkers die werkzaam zijn bij het kinderdagverblijf staan er om bekend een hart te hebben voor niet alleen de kinderen, maar ook voor wat ze doen. Bovendien spreekt het voor zich dat kinderdagverblijven volledig zijn gericht op jonge kinderen. De kinderen bevinden zich daardoor in een veilige en warme, maar bovendien ook in een echt prettige omgeving. De combinatie van een goede begeleiding enerzijds en een prettige omgeving om in te vertoeven anderzijds zorgt er voor dat kinderen zich veilig voelen. Bovendien kan er worden vastgesteld dat ze mede hierdoor erg ontvankelijk zijn voor ontwikkelingsprikkels.

De pedagogische medewerkers die werkzaam zijn voor een kinderdagverblijf zorgen voor een stimulering van de ontwikkeling van kinderen. Dit doen ze door niet alleen veel met de kinderen te praten, maar ook door samen te zingen en door regelmatig spelletjes te spelen. Daarnaast zorgen ze er tegelijkertijd eveneens voor dat er aan kinderen wordt geleerd hoe ze niet alleen met zichzelf, maar ook met anderen kunnen spelen. Omwille van al deze redenen wordt er in de praktijk door experts vaak gesteld dat je kind naar een kinderdagverblijf brengen in de praktijk een zeer positief effect kan hebben op de ontwikkeling van het kind in kwestie.

Een verblijf in een kinderdagverblijf als voorbereiding op de basisschool

Nog een extra voordeel waar je als ouders op kan rekenen op het ogenblik dat je, je kind naar een kinderdagverblijf brengt heeft betrekking tot het feit dat ze door experts wordt aanzien als een ideale voorbereiding op de basisschool. Kinderen die naar een kinderdagverblijf zijn geweest beschikken in de praktijk vaak over een niet onaanzienlijke voorsprong ten opzichte van kinderen die nooit naar een kinderdagverblijf zijn geweest. Voor hun is overigens ook de stap naar de basisschool doorgaans een behoorlijk stuk kleiner.

Zijn er ook nadelen verbonden aan kinderdagverblijven?

Eigenlijk is er niet echt sprake van nadelen die zijn verbonden aan kinderdagverblijven. Wel is het zo dat kinderen in een kinderdagverblijf globaal gezien meer worden blootgesteld aan prikkels dan bij hun thuis het geval is. Dit is het gevolg van het feit dat er natuurlijk veel meer volwassenen en andere kinderen ook terug te vinden zijn. Zeker voor baby's wil dit nog wel eens wat teveel zijn. Het is omwille van deze reden belangrijk dat een kinderdagverblijf er in de praktijk voor zorgt dat deze prikkels zoveel mogelijk geminimaliseerd kunnen worden.